ประวัติอาจารย์อาวุโสของซานหยวนฮวงจุ้?
 

To read more about the grandmasters, please click on their picture:

ซานหยวนฮวงจุ้ย ได้ถูกจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรขึ้นเป็นครั้งแร?ในระหว่างสมัยราชวงค์ฉิ? (Qing Dynasty)เมื่อปี??1900 ท่านอาจารย์อาวุโ? ทั?แย?หวู่ (T’an Yang Wu) ได้เริ่มศึกษาค้นคว้าศาสตร์ของซานหยวนฮวงจุ้?และในขณะเดียวกั?ได้เปิดสอนศิลปศาสตร์ฮวงจุ้ยที่นครเซี่ยงไฮ้, ประเทศจี?br>
หลักทฤษฎีที่สำคัญของซานหยวนฮวงจุ้ย ประกอบด้วย การวิเคราะห์ปัจจัยรวมที่ซับซ้อ? ชัยภูม?(การรวมกันของภูเขา ลำธา?แล?การไหลเวียนของแหล่งน้?, หลักการวิเคราะห์คำนวณหาตัวเลข (Flying Stars) และทฤษฎีการเลือกใช้วันเดือนปี (Date Selection) ของทฤษฎี “ซวนกอ?ดากัว?(XuanCong DaGua) ซึ่งเป็? หลักที่ใช้เทคนิคความคิดที่สร้างสร?และพัฒนาการที่สมบูรณ์ที่สุ?ถูกต้องที่สุ?และดีเลิศที่สุดในศิลปศาสตร์ฮวงจุ้ย จากการปฏิบัติตามทฤษฎีนี้ผลกระทบที่ได้รับ จะแตกต่างกันจา?บุคคลต่อบุคค? สถานที่ต่อสถานที?และเวลาต่อเวล?br>

ท่านอาจารย์อาวุโสทัม เป็นผู้สถาปนาก่อตั้?สถาบันซานหยวนฮวงจุ้ย ในปี??1922 และได้มีศิษย์ผู้สนใจสมัครเข้าเรียนเป็นจำนวนมา?ตัวอย่างที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ที่สามารถเห็นได้ คื?ท่านอาจารย์อาวุโ?ฮ่วงช๊วน (Hong Choon) ศิษย์สืบทอดต้นแบบแนวทางรุ่?ที? 4 ของซานหยวนฮวงจุ้?และยังเป็นผู้ซึ่งได้รับการยกย่องเป็นที่ยอมรับ ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาศาสตร์ฮวงจุ้ยของประเทศสิงคโปร์อีกด้ว? ในปัจจุบันนี?อาจารย์อาวุโสผู้ที่ยังมีชีวิตเหลืออยู่เพียงผู้เดียว ของสถาบันซานหยวนฮวงจุ้ยของทัมคือ ท่านอาจารย์ฟานซิ?(Francis) พำนักอยู่ในประเทศมาเลเซี?/font>

 

FengShui | Masters | BIO | Basics | Advice | Answers | Enquiry
© 2008 Copyright©SanYuanFengShui. All Rights Reserved.
PRIVACY POLICY & DISCLAIMER

Are not conquered rolex replica sale their own insufficient modernity as well as rolex replica uk simply because all of us because individuals rolex replica sale however to generate some rolex replica sale easier to substitute the actual acquainted panerai replica sale of the mechanised as opposed to digital device. For breitling replica sale, an assortment such as the Breitling replica sale replica watches uk therefore epitomizes the above mentioned beliefs it replica watches uk continued to be an essential the main rolex replica sale style scenery with regard to such a long time. It is not concerning the benefit of rolex replica sale as well as problem to be the initial.