ประวัต?หลิว ซือฟู่
  หลิว ซือฟู่ ชาวสิงคโปร? อยู่อาศัยและผ่านการทำงาน ในประเทศกัมพูช?พม่า มาเลเซี?อินโดนีเซี?และออสเตรเลี? หลิว ซือฟู่ จบปริญญาตร?สาขาวิศวกรรมศาสตร์ และปริญญาโ?สาขาบริหารการเงินและธุรกิจระหว่างประเทศ

หลิว ซือฟู่ มีความสนใจและเริ่มศึกษาศาสตร์ฮวงจุ้ยเมื่อ 18 ปีที่แล้? ในช่วงกำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลั?พร้อมยังได้รับแรงบันดาลใจจากมารดาผู้ที่เป็? อาจารย์ที่ปรึกษาศาสตร์ฮวงจุ้?และในปัจจุบันได้รับใช้งานในพระพุทธศาสน? โดยหน้าที่การงานในระดับผู้บริหารชั้นสูงของบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ระดับโล? “แชฟรอน?คาลแท็กซ? จึงทำให้มีอกาสได้พบกับท่านอาจารย์ฟานซิ? ในช่วงเวลาที่ย้ายไปเป็นผู้บริหารของบริษัทที่ประเทศมาเลเซี? ในปี??2000 หลิว ซือฟู่ ได้รับการถ่ายทอดศิลปศาสตร์ฮวงจุ้ยอย่างลึกซื้งโดยตรงจากท่านอาจารย์ฟานซิ? และได้ดำเนินตามต้นแบบแนวทางปฏิบัติของซานหยวนฮวงจุ้ยแต่นั้นม? หลิว ซือฟู่ เป็นผู้มีความรู? และเชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรและวิทยาศาสตร? ซึ่งช่วยให้เข้าใ?และนำหลักของการคิดคำนวณทางวิทยาศาสตร?มาแปลใช้ในหลักศาสตร์ฮวงจุ้ยได้เป็นอย่างดี กล่าวได้ว่?
หลิว ซือฟู่ เป็นศิษย์สืบทอดต้นแบบแนวทางรุ่นที?5 จากซานหยวนฮวงจุ้ยของ ทั?แย?หวู่ /รายละเอียดเพิ่มเติ?

5th Generation SanYuan FengShui practitioner of T’an Yang Wu lineage.

ในปัจจุบัน หลิว ซือฟู่ มีความรอบรู้และได้รับความไว้วางใ? ในการให้คำปรึกษาแนะนำศาสตร์หยินและหยางฮวงจุ้ยกับเพื่อนฝูง, นักธุรกิ? นักบริหา? วิศวกร และนายแพทย์ทั้งในประเทศสิงคโปร์ และประเทศในแถบเอเชียแปซิกฟิ? ซึ่งก็มีทั้งองค์กร, รัฐวิสาหกิ?และเอกชนที่ได้รับการปรับเปลี่ยนแก้ไ? ฮวงจุ้ยจากท่าน ส่งผลให้ท่านเหล่านั้น มีสุขภาพดี, มีความสามัคคีปรองดองกั?ระหว่า?สามาชิกในครอบครั?และเพื่อนร่วมงานในที่ทำงาน ทั้งได้รับแต่สิ่งดีๆ ที่ได้มาอย่างคาดไม่ถึง ซึ่งผลตอบรับที่ดีเหล่านี? มั่นใจได้ว่า เป็นผลลัพท์ที่ได้รับจากพลังธรรมชาติ หรือพลังฮวงจุ้ยนั่นเอง

FengShui | Masters | BIO | Basics | Advice | Answers | Enquiry
© 2008 Copyright©SanYuanFengShui. All Rights Reserved.
PRIVACY POLICY & DISCLAIMER

Regardless of the rolex replica sale dial mess as well as mish mash associated with rolex replica uk, guns, fingers, surface rolex replica sale, as well as shades, the replica rolex replica sale sale within precious metal draws every thing away panerai replica sale. A number of it is greatest breitling replica sale are actually easy within character for replica watches uk watching the actual different subdials through very far inside a replica watches uk in addition to taking pleasure in the rolex replica sale the gentle performs using the fingers as well as used hr guns about the rolex replica sale with the domed AR coated sapphire very.