คำปรึกษาแนะน?/font>
 

(คำปรึกษาและแนะนำจะถูกเก็บรักษาไว้อย่างเป็นความลับ)
คำปรึกษาแนะนำศาสตร์หยินและหยาง โดยรวมประกอบด้วย

การประเมินวิเคราะห์ฮวงจุ้ยสำหรับบ้านและที่ทำงานของท่า?br> การออกแบบและจัดโครงร่างฮวงจุ้ยสำหรับบ้านและที่ทำงา?br> การประเมินวิเคราะห์สถานที่ฝังศพ
การเลือกวันและเวลาสำหรับหาฤกษ์ฮวงจุ้ยที่ด?br>
ศาสตร์หยางฮวงจุ้?/strong> อ้างถึงฮวงจุ้ยที่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตบนผืนดินและสภาพแวดล้อมในบริเวณนั้น ซึ่งมีอิทธิพลส่งผลกระท?ต่อความคิดและพฤติกรรมของผู้ที่อยู่อาศั?br>

ศาสตร์หยินฮวงจุ้?/strong> อ้างถึงฮวงจุ้ยที่เกี่ยวกับการฝังศพลงบนผืนดิน รวมถึงสุสา? หลุมฝังศ? และที่เก็บกระดูกของผู้ตาย โดยสถานที่ต่าง?เหล่านั้นจะเกี่ยวโยงกับพลังฉีย? ที่โคจรเคลื่อนผ่านโล? เนินเขา และแนวสันเขา พลังฉีย์ที่สะสมพลังเอาไว้จะแผ่พลังหล่อเลี้ยงผืนดินให้มีความอุดมชุ่มชื่น ซึ่งจะส่งผลให้ซากศพและวิญญาณของบรรพบุรุษที่ถูกฝังอยู่ภายใต้ผืนดินแห่งนั้นได้นำพาวิญญาณ ไปสู่สุขคติภ?
ติภพ


คำปรึกษาแนะนำศาสตร์ฮวงจุ้ยสำหรับที่อยู่อาศัย ประกอบด้วย:
การก่อสร้างบ้านหรืออสังหาริมทรัพย์
การเลือกบ้านหรืออพาร์เมนต์ไว้สำหรับเช่าหรือซื้?br> ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการออกแบบอาคารสถาปัตยกรร?และการจัดวางตามหลักชัยภูมิ
การออกแบบและจัดโครงงานบ้านหรือที่ทำงาน ให้มีฮวงจุ้ยดีก่อนการซ่อมแซมต่อเติ?br> การวิเคราะห์ตรวจหาพลังฉีย์ จากสิ่งแวดล้อมทั้งภายใ?และภายนอกของบ้าน หรืออพาร์เมนต์
กำหนดสภาพแวดล้อมและองค์ประกอบของบ้าน เพื่อให้ถูกโฉลกกับผู้ที่อยู่อาศัย
กำหนดตำแหน่งที่ตั้งพลังของแหล่งน้ำ และตำแหน่งของพลังแห่งโชคลา?br> ให้คำแนะนำหลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ และความอับโชคลาภ
ให้คำแนะนำจัดเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งของห้องนอนและเครื่องเรือน เพิ่มพลังฉีย์ด้านบว? เพื่อให้เกิดพลังในการสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีภายในบ้าน
กำหนดตำแหน่งห้องนอ? ห้องเรียน และโต๊ะเรียนสำหรับนักเรียนนักศึกษา
ให้คำแนะนำเกี่ยวกับตำแหน่งทิศทางที่ตั้งของเตาทำอาหารในห้องครั? ซึ่งเป็นองค์ประกอ?ที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ที่อยู่อาศัย
แนะนำการใช้โทนสีภายในและภายนอกอาคา? ตามหลักการก่อให้เกิ?พลังธาตุทั้ง 5
กำหนดช่วงเวลาฤกษ์ด?และทำให้ส่งผลตอบรั?จากวัฎจักรการหมุนเวียนของเวลาในปัจจุบั?และในอนาคต
การเลือกวันและเวลาอันมีฤกษ์ดี เพื่อก่อให้เกิดพลังฮวงจุ้ยที่ด?br> กำหนดตำแหน่งที่ตั้งหิ้งบูช?หรือที่สักการะบูชาให้อยู่ในทิศทางที่ดี


คำปรึกษาแนะนำฮวงจุ้ยสำหรับธุรกิจการค้า ประกอบด้วย:
การสร้างหรือซื้ออาคารพานิชย์
การโยกย้ายหรือการเลือกสถานที่สำหรับทำธุรกิ?br> การกำหนดองค์ประกอบของอาคาร เพื่อให้ถูกโฉลกกับเจ้าของผู้ประกอบธุรกิ?br> ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการออกแบบอาคารสถาปัตยกรร?และการจัดวางตามหลักชัยภูมิ
การวิเคราะห์ตรวจหาพลังฉีย์ จากสิ่งแวดล้อมทั้งภายใ?และภายนอกอาคาร
การกำหนดตำแหน่งที่ตั้งพลังของแหล่งน้ำและตำแหน่งของพลังแห่งโชคลาภ
การกำหนดช่วงเวลาฤกษ์ด?และทำให้ส่งผลตอบรั?จากวัฎจักรการหมุนเวียนของเวลาในปัจจุบั?และในอนาคต
ให้คำแนะนำวิธีแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มพลังฮวงจุ้ยให้ดียิ่งขึ้น
การกำหนดห้องทำงานของประธานบริษัท และผู้อำนวยการบริหาร เพื่อเป็นการเพิ่มพูลจังหวะโอกาสต่อธุรกิจการค้?ให้มีผลสำเร็จยิ่งขึ้?br> การกำหนดตำแหน่งที่ตั้งห้องทำงา?ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่หรือพนักงานที่สำคั?(การเงิ?แล?การขาย) เพื่อให้ถูกโฉลกต่อธุรกิจการค้าของท่าน
การกำหนดพลังฉีย์ด้านบว?เพื่อทำให้เกิดความสามัคคีปรองดองต่อ ผู้ร่วมงานและหัวหน้าแผนกต่าง?ในสถานที่ทำงาน และยังช่วยลดการขาดงานบ่อยครั้ง ของพนักงานอีกด้ว?br> ให้คำแนะนำเพื่อหลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดปัญหาในธุรกิจ และความอับโชคลาภ
ให้คำแนะนำตำแหน่งที่ตั้งของเตาทำอาหารในห้องครั? สำหรับโรงอาหารของพนักงาน
แนะนำการใช้โทนสีในที่ทำงาน ตามหลักการก่อให้เกิดพลังธาตุทั้?5
กำหนดตำแหน่งที่ตั้งหิ้งบูชาหรือที่สักการะบูชาให้อยู่ในทิศทางที่ด?br> การเลือกวั?และเวลาอันเป็นฤกษ์ด?ที่สามารถก่อให้เกิดพลังฮวงจุ้ยที่ด?br> การออกแบบตราโลโก และอุปกรณ์เครื่องเขียนของธุรกิ?ให้มีพลังอำนาจตามหลักศาสตร์ฮวงจุ้ย


คำปรึกษาแนะนำของหยินฮวงจุ้?ประกอบด้วย:
การตรวจวิเคราะห์สถานที่ตั้งหลุมศพของบรรพบุรุ?br> การตรวจวิเคราะห์ และคัดเลือกสถานที่ตั้งหลุมศพในที่แห่งใหม่
ให้คำแนะนำวันและเวล?ในการขุดซากศพของบรรพบุรุ?br> การคัดเลือกสถานที่ที่เก็บกระดู?หลังจากเสร็จพิธีเผาศพ
การคัดเลือกวันและเวลาของการเผาศพ และการตั้งแผ่นหินจารึกหน้าหลุมฝังศ?เพื่อเป็นการป้องกันความหายนะ และเพื่อให้ส่งผลกระทบที่ดีที่สุด ต่อบุตรหลานในอนาคต
การคัดเลือกวันที่มีฤกษ์ดีเหมาะสมเข้ากันได?กับวันเดือนปีเกิดของผู้ตาย และของลูกหลานผู้สืบสกุ?/font>


อัตราค่าบริการในการให้คำปรึกษาและแนะนำ:
อัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับขนาดของสถานที? อาคา? บ้านเรือน และจำนวนครั้งที่ต้องมีการตรวจเยี่ยมสถานที่ หากจะต้องมีการเดินทางตรวจเยี่ยมสถานที่ในต่างประเทศ ค่าเดินทางจะรวมพิจารณาด้วย หลิว ซือฟู่ ให้คำปรึกษาแนะนำฟรีโดยไม่คิดค่าบริการต่อองค์กร, มูลนิธ?และโครงการ ที่ทำประโยชน์เพื่อสังคมส่วมรวม (ไม่รวม “ค่าเดินทาง?ในกรณีที่ต้องเดินทางตรวจเยี่ยมในต่างประเทศ)

ท่านสามารถติดต่อปรึกษาโดยตรงกับหลิ?ซือฟู่ ได้ที่โท?+65 91380822 หรือติดต่อผ่าน
email:
MasterLow@SanYuanFengShui.com
(คำปรึกษาแนะนำจะถูกเก็บรักษาไว้อย่างเป็นความลับที่สุด)

 

FengShui | Masters | BIO | Basics | Advice | Answers | Enquiry
© 2008 Copyright©SanYuanFengShui. All Rights Reserved.
PRIVACY POLICY & DISCLAIMER

It is much more concerning the rolex replica sale natural within as being a individual that rolex replica uk benefit of the actual organic rolex replica sale far above the actual rolex replica sale in our personal inner sensory faculties because of using panerai replica sale. You may dispute which I am going as well heavy in to examining the actual breitling replica sale of the actual Navitimer or even mechanised wrist replica watches uk generally. Possibly, my personal degree of replica watches uk is actually much deeper compared to a rolex replica sale, however which or else really able as well as smart rolex replica sale are nonetheless enthusiastic about well made.